۱۴۰,۰۰۰ تومان

عنوان کتاب: سبک‌ها و مکتب‌های هنری
نويسنده: ایان چیلورز، هارولد آزبورن
مترجم: فرهاد گشایش
انتشارات: مارلیک
تعداد صفحات: 240