۳۰۰,۰۰۰ تومان

عنوان کتاب: خلاصه تاریخ هنر
نويسنده: پرویز مرزبان
انتشارات: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات:416