۲۲,۷۰۰ تومان

خط کش تی رول در دو سایز 20 و 28 سانتی متر ساخته شده و عملکردهای مختلفی  به طور همزمان برای طراح دارا میباشد.

مانند:

ترسیم خطوط موازی  

ترسیم خط عمود (گونیا) 

ترسیم دایره (پرگار)

اندازه گیری زاویه (نقاله)

استوانه مدرج متغیر داخل تی رول: این استوانه مندرج به شما نشان میدهد که چند سانتی متر جابجایی داشتید

شناسه محصول: نامعلوم دسته: , , ,