۱۱۴,۰۰۰ تومان

این مدیوم قابلیت ایجاد یک سطح یکدست را داراست.
این مدیوم سطح رنگ را تا حدودی براق می نماید.
دارای خاصیت ماندگاری و چسبندگی رنگ به سطح را نیز افزایش می دهد.
این محصول شفافیت و عمق رنگ را زیاد کرده و باعث افزایش روان کنندگی رنگ می شود.