۳۲,۰۰۰ تومان۶۳,۰۰۰ تومان

خشک کن رنگ روغن وستا.
مایعی است بنفش رنگ، که جهت افزایش سرعت خشک شدن رنگ روغن مورد استفاده قرار می گیرد.
در استفاده از آن باید دقت لازم به کار برده شود تا از چین خوردگی رنگ پس از خشک شدن جلوگیری به عمل آید.(به مقدار لازم استفاده شود)