۴۴,۴۰۰ تومان۸۸,۸۰۰ تومان

وارنیش نهایی جهت براق نمودن رنگ روغن و رنگ اکریلیک.
مایعی است روشن متمایل به زرد کمرنگ و نسبتا غلیظ.
بدون زردی بر روی کار.
جهت محافظت و براق نمودن رنگ روغن و رنگ اکریلیک.