۹,۴۰۰ تومان۲۷,۵۰۰ تومان

تینر وستا تشکیل شده از مخلوط چند حلال، جهت رقیق نمودن رنگ ویترای می باشد

بسیار قابل اشتعال