۲۶,۰۰۰ تومان۵۰,۶۰۰ تومان

این حلال جهت رقیق نمودن رنگ روغن، شستشو قلمو و پاک کردن رنگ مورد استفاده قرار می گیرد.
دارای بوی ضعیف و به صورت مایع شفاف و بی رنگ می باشد.