۳۱,۲۰۰ تومان۶۲,۴۰۰ تومان

وایت اسپریت وستا دارای بوی ضعیف و به صورت مایع شفاف و بی رنگ می باشد.
این حلال جهت رقیق نمودن رنگ روغن مورد استفاده قرار می گیرد.
این حلال جهت شستشو قلمو و پاک کردن رنگ مورد استفاده قرار می گیرد.
قابل اشتعال.
در سایز 40 و 125 میل موجود است.