۲۸,۱۰۰ تومان۱۵۸,۴۰۰ تومان

پاپیه ماشه خمیر سفید رنگی است که پوسته ضخیمی شبیه به سطح کاغذ مچاله شده ایجاد می کند.
برای به کار بردن روی هر سطحی مناسب است.
امکان رنگ آمیری آن پس از خشک شدن وجود دارد.
می توان آن را با هر رنگ پایه آب مخلوط کرد.
با استفاده از کاردک می توان به آن شکل داد.
زمان خشک شدن آن به نسبت ضخامت، متغیر است.
در سایز 250، 700 گرم و 3 کیلوگرم موجود است.