۱۲۶,۰۰۰ تومان

بهترین نمونه آب چسب برای مصارف هنری و کاغذ سازی و آهار مهره

آب چسب قهوه ای نوعی چسب است که از کاغذ ساخته شده و یکطرف ان چسب دار می باشد، برای استفاده از آن کافی است به طول مورد نیاز از ان جدا کرده و طرف چسب دار را با آب خیس کنید و سپس روی سطح کار بکشید و با دست روی آن بکشید تا ساف شود

این نمونه از نوار چسب به طور معمول برای چسباندن لبه های کاغذ جهت جلوگیری از تا شدن استفاده میشود و در کارهای هنری از جمله پاسپارتو زنی، نقاشی آبرنگ، شاسی کشی و کاغذ سازی و آهار مهره کاربرد دارد