۴۵,۰۰۰ تومان

عنوان کتاب: آنچه طراحان گرافیک و ناظران چاپ می دانند
نويسنده: بهرام عفراوی
انتشارت: آبان