۳۵۷,۰۰۰ تومان۸۱۶,۰۰۰ تومان

ورنی ها پوششی نهایی است که اثر را در مقابل آلودگی های غباری و چربی محافظت می کنند.
تمامی ورنی های اکریلیک با ایجاد لایه ضد اشعه ی فرابنفش باعث می شود تا اثر دچار رنگ رفتگی نشود.
وارنیش مات یک پوشش دهنده مات می باشد که یک لایه محافظ بسیار شفاف و اطلسی روی بوم شما ایجاد می کند.