۱۱۸,۴۰۰ تومان

مدیوم آماده سازی لیفتینگ آبرنگ وینزور.
اجازه می دهد به راحتی با قلمو یا پارچه مرطوب رنگ های خشک، از جمله لکه رنگ ها از روی کاغذ برداشته و تمیز شوند.