۳۴۰,۰۰۰ تومان۱,۹۵۲,۳۰۰ تومان

لیکویین اصلی رنگ روغن وینزور.
فرمول اصلی لیکویین در میانن هنرمندان بسیار پر طرفدار و قابل اعتماد است.
این مدیوم نیمه شفاف که اثری نیمه براق دارد.
باعث سرعت خشک شدن، سیالیت رنگ و کاهش اثر ضربه قلمو می شود.