۱۹۸,۰۰۰ تومان۲۴۰,۰۰۰ تومان

وارنیش مات وینزور قابل استفاده برای رنگ اکریلیک و رنگ روغن.
کیفیت بالایی داشته، در مقابل اشعه فرابنفش مقاوم است.
این ورنی به سرعت خشک شده و زرد نمی شود.
این ورنی باد نمی کند و ترک نمی خورد.