۷۲,۰۰۰ تومان۳۳۰,۰۰۰ تومان

این رقیق کننده (تینر) فرار و قابل اشتعال برای رقیق کردن رنگ های روغنی و شستشو قلمو کاربرد دارد

وایت اسپریت برای استفاده با رنگ های روغنی و آلکیدی طراحی شده است و دیرتر از تربانتین خشک می شود

وایت اسپریت در صورت نگهداری به مدت طولانی خراب نمی شود