۱۹۹,۰۰۰ تومان۷۸۱,۰۰۰ تومان

وایت اسپریت مخصوص رنگ روغن وینزور.
این رقیق کننده (تینر) فرار و قابل اشتعال برای رقیق کردن رنگ های روغنی و شستشو قلمو کاربرد دارد.
وایت اسپریت برای استفاده با رنگ های روغنی و آلکیدی طراحی شده است و دیرتر از تربانتین خشک می شود.