۳۹۶,۰۰۰ تومان

مدیوم آبرنگ و گواش وینزور.
یک ژل نیمه شفاف است که آبرنگ ها و گواش ها را غلیظ می سازد تا یک اثر برجسته را به وجود آورد.
سیالیت را کاهش می دهد.