مصر

پایان عصر حجر جدید تحولی را در زندگی ایجاد می کند. این تحول، انقلابی است [...]

معماری خرسنگی

  معماری خر سنگی همانطور که در متون قبلی اشاره کردیم در دوره میانه سنگی [...]

ونوس ویلندورف

واژه های بدوی و پیش-تاریخی اغلب به مراحل آغازین خلاقیت هنری انسان اطلاق می شوند. [...]

دوران سنگ

در ادامه مطلب هنر غارنشینی : به دلیل اینکه بیشترین ابزار مورد استفاده انسان در [...]

هنر غار نشینان

هنر غارنشینان به گفته ویلدورانت نمی توانیم دقیق بگوییم، هنری که انسان برای اولین بار [...]

تاریخ هنر

  پژوهش گران تاریخ هنر سالیان سال است که داده های مربوط به تاریخ هنر [...]

1 Comment

چرا تاریخ هنر مهم است؟

چرا تاریخ هنر مهم است؟ فرهنگ و هنر برای جامعه از اهمیت ویژه ای برخوردار [...]