۶۵,۰۰۰ تومان

آبرنگ ویژه کودکان طرح پالت.
مناسب کودکان و نوجوان.
پالت آبرنگ با دوازده رنگ بسیار زیبا دارای قلم مو و دارای یک خانه جهت قرار گرفتن آب.