۲۰۰,۰۰۰ تومان

عنوان کتاب: آرایه ها و نقوش ختایی
نويسنده: امیرهوشنگ آقامیری
مترجم: سونیا رضاپور
انتشارات: یساولی
تعداد صفحات: 216