۳۵,۰۰۰ تومان

وارنیش آلتیمیت گلیز فیکس کننده شفاف و پوشش لعابی براق و مقاومتی بسیار خوب و قابل شستشو روی سطوح مختلف ایجاد می کند.