۳۰۰,۰۰۰ تومان

عنوان کتاب: آموزش قدم به قدم هنر تذهیب و طرح فرش
نويسنده: اردشیر تاکستانی
موضوع: تذهیب ایران
انتشارات: یساولی
تعداد صفحات: 344