۱۲۰,۰۰۰ تومان

عنوان کتاب: آموزش و کاربرد حاشیه در تذهیب
نويسنده: امیر هوشنگ آقامیری
مترجم: سونیا رضاپور
انتشارات: یساولی
تعداد صفحات: 104