۱۲۵,۰۰۰ تومان

عنوان کتاب: اسلیمی و ختایی گلهای شاه عباس
نويسنده: حسین طاهرزاده بهزاد
ویراستار: امیررضا ربیعی
انتشارات: یساولی
تعداد صفحات: 96