۱۳۰,۰۰۰ تومان۵۵۵,۰۰۰ تومان

برای ایجاد و افزایش افکت آینه بر روی سطوح شیشه ای استفاده می شود.
قبل از هر بار استفاده، محصول را باید 2 تا 3 دقیقه تکان داد.
از دور روی سطح اسپری کنید.
مدت ​​زمان خشک شدن 4-5 دقیقه است.