۷۵,۰۰۰ تومان

مناسب برای رقیق کردن آبرنگ و گواش.
اوکس گال ال بی جهت افزایش سیالیت.