۵۲,۳۰۰ تومان

تاج دیواری و کنج و سر ستون طوسی مینیاتوری اشل.
مقیاس 1:12.
تاج دیواری: 50 با ابعاد 25*25*3 میلی متر.
سر ستون: 8 با ابعاد 25*25*3 میلی متر.
کنج: 8 با ابعاد 25*25*3 میلی متر.