۹۰۰,۰۰۰ تومان

عنوان کتاب: دایره المعارف مصور جواهرات و سنگ های زینتی
نويسنده: گروه دورلینگ کیندرزلی
مترجم: الهام شوشتری زاده
انتشارات: سایان
تعداد صفحات: 360