۲,۰۰۰ تومان۲۵۳,۰۰۰ تومان

درب مستطیلی (G) اشل.
مقیاس 1:50، 1:100 و 1:200.
هر بسته شامل 3 عدد درب است.