۱۵,۰۰۰ تومان۱۷,۴۰۰ تومان

درب مستطیلی (J) اشل.
مقیاس 1:50، 1:100 و 1:200.
هر بسته شامل 2 عدد درب است.