۱۵,۰۰۰ تومان

درب هلالی (H) اشل.
مقیاس 1:200.
هر بسته شامل 3 عدد درب است.