۱۵,۰۰۰ تومان۲۲,۸۰۰ تومان

پنجره مدرن (C) اشل.
مقیاس 1:200، 1:100 و 1:50.
در بسته 2 عددی موجود است..