۲۱۴,۰۰۰ تومان

عنوان کتاب: دستور العمل های فیل ابی برای ایده یابی
نويسنده: محمد حسین نیرومند
مترجم: مژگان قاسمی ازغندی
انتشارات: میردشتی
تعداد صفحات: 108