۳۰۰,۰۰۰ تومان

عنوان کتاب: روش تجزیه و تحلیل آثار نقاشی
نويسنده: مرتضی گودرزی
موضوع: نقد و تفسیر، نقاشی
انتشارات: عطائی
تعداد صفحات: 144