۱۵,۰۰۰ تومان۲۰,۴۰۰ تومان

ست در و پنجره مدرن (D) اشل.
مقیاس 1:100 و 1:200.
در بسته 2 عددی موجود است.