۱۸۶,۰۰۰ تومان

دارای پوشانندگی مناسب.
مناسب برای هنرمندان مبتدی، هنرجویان و دانشجویان.