۴۰۰,۰۰۰ تومان

عنوان کتاب: شاهکار های خطاطی اسلامی
نويسنده: عبد الکبیر خطیبی، محمد سجلماسی
مترجم: مژگان جایز، محمد رضا عبدالعلی
ویراستار: منصور احمدی
قطع: وزیری
انتشارات: هنر نو
تعداد صفحات: 282