۲۶,۷۰۰ تومان۷۲,۰۰۰ تومان

شمشاد اشل.
در مقیاس 1:50(4 عدد)، 1:100(6 عدد) و 1:200(9 عدد) موجود است.