۲۹,۰۰۰ تومان۹۸,۴۰۰ تومان

قلمو سرگرد ره آورد 1375
دسته کوتاه با بدنه قرمز، با موی نرم مصنوعی.
مخصوص آبرنگ و گواش.
دارای 18 قلمو به شماره های 0/5، 0/4، 0/3، 0/2، 0، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 12، 14 و 16 می باشد.