۱۵,۶۰۰ تومان۷۲,۰۰۰ تومان

قلمو سرگرد ره آورد 1393
دسته کوتاه درجه یک، با موی نرم.
مخصوص آبرنگ و گواش و جهت قلمگیری مینیاتور و کارهای ظریف.
دارای شماره های 0/5، 0/4، 0/3، 0/2، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 و 8 می باشد.