۶۰,۰۰۰ تومان۸۴,۰۰۰ تومان

قلموی شمشیری سری 1398
مناسب رنگ روغن، اکریلیک، رنگ پارچه.
موی نرم مصنوعی.
دارای 3 قلمو به شماره های 1/2، 3/8 و 5/8 می باشد.