۲۸۰,۰۰۰ تومان

عنوان کتاب: مارکسیسم و تاریخ هنر
نويسنده: اندرو همینگوی
مترجمان: شروین طاهری، علی گلستانه
انتشارات: نظر
تعداد صفحات: 416