۶۳,۰۰۰ تومان

مدیوم شاین طلایی سوداکو در ترکیب با رنگ پارچه افکت شاینی و طلایی به رنگ ها می دهد.