۲۹۰,۰۰۰ تومان

عنوان کتاب: مفاهیم و رویکرد ها در آخرین جنبش های هنری قرن20
نويسنده: ادوارد لوسی اسمیت
مترجم: علیرضا سمیع آذر
انتشارات: نظر
تعداد صفحات: 344