۱۲۰,۰۰۰ تومان

عنوان کتاب:نقاشمایه های ایرانی
نویسنده: مسعود تذهیبی، فریده شهبازی
انتشارات: سروش
قطع: خشتی
تعداد صفحات: 103