۱۸۰,۰۰۰ تومان

عنوان کتاب: نقش و نگار اسلیمی و ختایی در طرح فرش و هنر تذهیب
نويسنده: محمد رضا هنرور، رضا خنیاگر
مترجم: سونیا رضاپور
انتشارات: یساولی
تعداد صفحات: 196