۵۶,۶۰۰ تومان۶۵,۶۰۰ تومان

ماکت نیمکت شهری نارگون.
در مقیاس 1/50 و 1/100 هر بسته شامل2و3عدد می باشد.
مناسب برای ماکت سازی و معماری.
محصول ایران.
کد 326/342