۱۷۵,۰۰۰ تومان

مایع روشن متمایل به زرد کمرنگ و نسبتا غلیظ.
سطح اثر را زرد نمی کند.
جهت محافظت و براق نمودن رنگ روغن و اکریلیک، پس از خشک شدن کامل کار مورد استفاده قرار می گیرد.