۱۳۸,۰۰۰ تومان۲۱۳,۸۰۰ تومان

پارچه بوم درشت بافت پاناما ١ ، ٢ و 3 متری با عرض ١۶۰ آرسو.
از جنس از پارچه کتان.