۶۲۴,۰۰۰ تومان۲,۹۸۸,۰۰۰ تومان

پارچه بوم 100% کتان روسی جهان بوم در گرماژ 450.
بافت پارچه تقریبا درشت بوده و رنگ پشت و روی آن سفید تا شیری رنگ است.
عرض حدود 2 متر(عرض از 200 تا 240 سانتی مترمتغیر است) در طول های ١، ٢، ٣، و ۵ متری.
محصول ایران